Www.notariusztorun.pl

W Toruniu mieści się Kancelaria Notarialna Ewy Wesołowskiej. Proponuje ona wykonanie czynności wynikającej z aktualnej ustawy o notariacie. Zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń, protestów weksli i czeków, wypisów, odpisów, wyciągów dokumentów a oprócz tego doręczaniem oświadczeń, składaniem wniosków o wpis w księdze wieczystej i przechowywaniem pieniędzy, papierów wartościowych, danych czy też dokumentów. Usługi świadczy w języku polskim albo, na życzenie, obcym. Detale oferty i dane kontaktowe znaleźć można na stronie internetowej.

Szczegóły strony notariusztorun.pl: