Komornik przy Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ

Siedziba kancelarii komorniczej Michała Opalskiego, czyli komornika sądowego z Gdańska, znajduje się na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Warto dodać, że Sąd Apelacyjny w Gdańsku obejmuje między innymi Sąd Okręgowy w Elblągu czy też Sąd Okręgowy w Toruniu. Co istotne, komornik wykonuje osobiście czynności terenowe w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Szczegóły strony https://komornik-gdansk.com: