Dagmaragwiazda.notariusz.pl

Notariusz Dagmara Gwiazda zaprasza do korzystania z usług swojej Kancelarii Notarialnej w Kobyłce. Wszystkie czynności notarialne prowadzone są ściśle z aktualnymi przepisami prawa. Każdy klient ma zagwarantowane całkowite zaangażowanie w sprawę, rzetelność i indywidualne podejście. W zakres świadczonych usług notarialnych wchodzą takie czynności notarialne jak np. sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie poświadczeń, odpisów, wypisów oraz wyciągów dokumentów, a także spisywanie protokołów, doręczanie oświadczeń czy też przechowywanie pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych. Zapraszamy na stronę internetową.

Szczegóły strony https://dagmaragwiazda.notariusz.pl: