Komorniksieradzrychlik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Bartosz Rychlik proponuje szereg czynności komorniczych, służących skutecznej egzekucji należności wierzycieli. Doręczamy zawiadomienia sądowe, obwieszczenia i inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru. Wykonujemy orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne, orzeczenia sądowe o zabezpieczeniu roszczeń i inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów. Na wniosek organizatora licytacji umożliwiamy urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami. Zapraszamy na naszą stronę internetową.

Szczegóły strony https://komorniksieradzrychlik.pl: