Komornik Sądowy Białystok - Tomasz Tkaczuk

Kancelaria komornicza Tomasza Tkaczuka posiada siedzibę w Białymstoku przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej 3/4. Działa ona przy sądzie rejonowym w BIałymstoku. Wśród usług kancelarii wymienić należy: zabezpieczenie roszczeń, egzekucja świadczeń pieniężnych, doręczanie korespondencji sądowej, egzekucja świadczeń niepieniężnych, sporządzanie protokołów stanu faktycznego oraz spisu inwentarza.
Kontakt z kancelarią: 663 167 813

Szczegóły strony https://komornik-tkaczuk.bialystok.pl: